8 tricks in 52 seconds :D

Standard

Cái này vớ được trên Youtube, xem cũng vui, nhất là màn chạy trên ô tô, nhưng nhìn sang bên phải thấy 1 clip khác cũng đề tên thế, tưởng là 1 clip nhưng 2 góc quay khác nhau, hóa ra không phải :-/ Chắc là buy fun =))

Clip gốc đây 😀

 


Còn đây là clip ăn theo :))

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s