Ngày mai – Thi Đại Học

Standard

12 năm học, 12 năm cố gắng (thực ra cũng có lúc chả cố gì Embarrassed), mai là thời điểm bắt đầu (tại thi những 2 ngày cơ Surprised), bắt đầu một khoảng thời gian thử thách, 12 năm chuẩn bị, tất cả đã sẵn sàng, mục tiêu đơn giản chỉ là vượt qua, vượt qua để khẳng định mình…

x5254725 never die Sarcastic

Để xem những gì đạt được có xứng đáng với những gì đã bỏ ra không Baring teeth Chưa đầy 48 giờ nữa, mọi chuyện sẽ ngã ngũ, thành công, nhất định phải thành công Wink

;kljvgljhskvnọiwẹ =ơqrnkư;li 2i3;ktmb xc,n c’;kbjpoừkql;kjgbpịhsd;kfbljvkjuvonblẻ;lkjo  vfkcv ljkhektgnvbkjlxcj vngdkjolcxhjvọprèo
(đang hưng phấn nên gõ vớ vẩn Open-mouthed)

2 thoughts on “Ngày mai – Thi Đại Học

  1. Thất bại thực sự rồi…P/S: Cái giá phải trả luôn khiến ta dằn vặt vì những sai lầm của bản thân!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s