God Of Honour

Standard

Phim này được chiếu ở Việt Nam với tên gọi Đắc (Đát) Kỷ Trụ Vương hoặc Bảng Phong Thần Open-mouthed
Nói thật nghe nhiều lần nhưng không ngờ là do Trần Hạo Dân hát, đúng là hâm mộ thật (tiếc là đến giờ vẫn chưa biết tên bài hát và ai hát giọng nữ Confused)   

  http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/esnips_player.swf
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Updated: Đã biết thông tin chính thức về người thể hiện: Benny Chan & Rain Li Open-mouthed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s