Overnight :|

Standard

Chán đời rồi Disappointed Đã tính là đến đêm để máy down torrent, sáng dậy có caí mà nghịch Thinking
Ấy thế mà hứng chí lại merge mấy cái partion hồi trước split ra Embarrassed Hỏng luôn cái Windows 😐
Giờ đang cài lại nè, khổ nỗi không có ổ ghi Baring teeth Đành cài từ USB, đồng nghĩa với việc không dùng được bản Lite mình down hôm nọ 😐
Máy yếu mà cứ SP3 kiểu này chắc chết quá Sarcastic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s