Mệt mỏi

Standard

Hôm nay đã là 2/9 rồi, chán quá Sad Theo lý thuyết thì mình cần được nghỉ ngơi thêm ít nhất là vài tháng nữa Confused
Học kiểu này, sức khỏe khó mà đảm bảo, nhưng không còn cách nào khác. Cuộc sống mà, đâu phải cứ muốn là được, đành chấp nhận thôi Embarrassed
Cũng thấy bản thân hơi nhát, học 1 tháng mong cải thiện ít nhiều, tương lai vẫn còn dài, nhưng sớm ngày nào hay ngày ấy Wink

Ngày mai lên trường, mệt Don't tell anyoneDon't tell anyoneDon't tell anyone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s