Long Quỳ – Long Dương [Tiên Tam 2009]

Standard

 

Rất thích hoạt cảnh thời Khương Quốc, tuy nhiên trong phim đoạn nói về thời kỳ này là khá ngắn, hơn nữa cũng một phần do chỉ có bản đã add sub của DST nên việc chọn trích đoạn cũng bị hạn chế đôi chút (vì phải cố chọn đoạn không dính sub, không có sub sẽ khiến clip mang nhiều ý nghĩa hơn, tùy thuộc vào cách hiểu của từng người).
Để thay đổi không khí, xin chọn bài nhạc khác soundtrack của phim, một điều may mắn là bài nhạc này tương đối ngắn, và khi add các trích đoạn vào thì phần nhiều tự khớp nhạc chứ ít phải edit time. Thời kỳ Khương Quốc này ấn tượng ở những màn võ thuật của Hồ Ca, nguyên gốc của phim đã làm cảnh này rất đẹp rồi, chỉ cần lấy dùng luôn, không phải chỉnh sửa gì Embarrassed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s