Cười lên nào part 1 :D

Standard

Cuối cùng cũng dùng được Windows Live Writer

Ngay từ ngày biết đến spaces.live, đã biết download Live Writer rồi, khổ cái là gặp lỗi trời ơi, cứ báo không kết nối được, lên microsoft cũng chả có hướng khắc phục, ngậm ngùi cài đi cài lại bao lần, cả XP lẫn 7. Bữa nay rảnh repair, run lên, mở sẵn notepad để copy lỗi rồi search google lần nữa coi sao, ai dè login được smile_omg

Have Fun

P.S: Hừ, cũng không đáng cười cho lắm, dạo qua cái soundclick thì bị del rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s