Suy ngẫm…

Standard

Bạn học nhiều hay bạn học mất nhiều thời gian?
Bạn không thể vượt qua hay bạn nghĩ mình không thể vượt qua?
Bạn đúng hay bạn đang ngụy biện cho những sai lầm của bản thân?
Bạn cô đơn hay bạn không muốn hòa đồng?
Bạn đang cười hay đang cố giấu mọi người rằng mình đang khóc?
Bạn hoàn thiện hay vì bạn chưa gặp những người hoàn thiện hơn bạn?
Bạn không hiểu hay cố tình không hiểu?Bạn đang sống hay bạn đang tồn tại?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s