Automount HD in Ubuntu (NTFS???)

Standard

Những ai bắt đầu dùng Ubuntu có lẽ khá khó chịu vì các ổ đĩa không tự động mount mỗi khi khởi động.
Điều này thường không mấy bất tiện, nhưng giả sử bạn set wallpaper cho 1 file picture trên ổ đĩa nào đó, thì khi khởi động lại máy màn hình sẽ chỉ có màu đen vì ổ đĩa đó chưa được mount. Tương như như vậy với các tập tin khác… Tất nhiên bạn có thể khắc phục bằng cách copy các file đó vào ổ đĩa cài ubuntu, nhưng làm vậy chẳng hay chút nào Wink
Để Ubuntu tự động mount các ổ đĩa khi khởi động:

Cách 1
Thêm lệnh sau vào list các startup application (Chọn Add và điền vào mục Command):


gnome-mount -p Volume_Label


Với Volume_Label là tên đại điện bạn đặt cho ổ đĩa (vd WINDOWSXP, DATA, SETUP…), mỗi ổ đĩa ứng với 1 câu lệnh.

Cách 2
Dùng ứng dụng NTFS-Config. Cài đặt bằng lệnh trong Terminal:


sudo apt-get install ntfs-config


Sau khi cài xong bạn truy cập qua menu SystemAdministratorNTFS Configuration Tool. Chọn "Enable Write Support for Internal Drives" và Apply.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s