Ubuntu – Cần là có :D

Standard

Sau khi Ubuntu tan nát không hiểu lý do, vẫn quyết tâm theo đuổi, nên create trước 1 par 10GB.
Khổ cái là chưa down bản 9.10, nếu dùng bản 8.10 được tặng rồi update chắc đến sáng.
Định bụng chờ được tặng bản 9.10 rồi cài.
Đi học về mẹ đưa luôn cái đĩa 9.10, đến sợ, có hơn 2 tuần 🙂
Lúc cài mới biết là nó cần 2 par (sao lại quên được nhỉ, tại cứ nghĩ nó sẽ tự split cho mình).
Ngu đầu lúc install chọn lang là Việt, thế là cuối bước install nó có thêm quá trình tải file lang, sặc luôn, cứ 5 phút, lại nhảy lên 15 phút, xuống 4 phút, lại nhảy lên 9 phút. Quanh đi quanh lại mãi chả xong, ignore luôn 😐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s