[Ubuntu] Lỗi không nghe được Headphone (front)

Standard

Đã 3h đêm, trời đã gần sáng.

Tâm trạng không vui, có chút buồn chán…
Về cái vụ headphone này thì chẳng biết đâu mà lần. Triệu chứng là nghe loa bình thường, nhưng headphone thì không (front), nếu cắm vào cổng của speaker thì ok.
Khắc phục có nhiều dị bản lắm, tại do nhiều nguyên nhân, nêu 1 cách (very easy):
1. Vào Terminal > "alsamixer"
2. Tìm cái Independ > Chỉnh thành Off (nếu nó off sẵn rồi thì chịu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s