[Ubuntu] Mã hóa tập tin

Standard

Bạn có mấy tài liệu mật (phim chẳng hạn), không muốn cho người khác coi (lý do thì tự biết Embarrassed)…
Nếu bạn đang dùng windows, những soft để che giấu tập tin/thư mục rất nhiều, nhưng những soft đó chỉ có thể hoạt động trên windows mà thôi, hơn nữa nếu bạn chỉ ẩn tập tin/thư mục thôi thì khi dùng một OS khác để truy cập sẽ chẳng có gì được "ẩn" cả Don't tell anyone
Trong Ubuntu, có một tiện ích đơn giản để mã hóa tập tin là mcrypt:


sudo apt-get install mcrypt


Sử dụng

 1. Mã hõa tập tin

  mcrypt Tập_Tin_Cần_Mã_Hóa


  Bạn sẽ nhận được thông báo điền password (để giải mã), bạn cần điền 2 lần để đảm bảo không có sai sót. Điền xong nhấn Enter, chờ một lát đến khi nhận được thông báo (sẽ có thêm tập tin .nc trong thư mục chứa tập tin gốc):


  File xxx was encrypted.


 2.  Giải mã tập tin

  mcrypt -d Tập_Tin_Đã_Mã_Hóa


  Điền password, nhấn Enter và chờ một lát đến khi nhận thông báo:


  File xxx.nc was decrypted.


  Thế là xong, coi phim vui vẻ nhé Wink

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s