Lục Tự Ca [Myth 2009 OST]

Standard

dienanh.net

Bài hát: Lục tự ca (Liu zi ge/六字歌)
Trình bày: Hoàng Yên (Huang Yan/黄嫣) & Trần Giai Phong (Chen Jia Feng/陈佳峰)

   http://www.nhaccuatui.com/m/9uMAVzIajv

花谢了 春去了
放其事 我走了
水空流 泪难收
月故明 爱苦求

落花有意 流水无情
芳草萋萋 伤心地
几多痴情 几多柔意
都随日影 西飞去

啊咿呀 啊咿呀
啊咿呀 啊咿呀
生死相随

(Credit: tieba.baidu.com)

Phiên âm:

Hua xie liao chun qu liao
Fang qi shi wo zou liao
Shui kong liu lei nan shou
Yue gu ming ai ku qiu

Luo hua you yi liu shui wu qing
Fang cao qi qi shang xin di
Ji duo chi qing ji duo rou yi
Dou sui ri ying xi fei qu

A yi ya a yi ya
A yi ya a yi ya
Sheng si xiang sui

Lời dịch (by df@DAN):

Hoa đã tàn, xuân đã qua
Bỏ mọi việc, tôi ra đi
Trời nước lưu giọt lệ, khó cảm nhận được
Trăng kia hiểu rằng tình yêu không thể đòi hỏi

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Cỏ thơm mơn mởn, làm đau lòng người
Bao mối tình si, bao nhiêu nhu ý
Đều theo mỗi ngày lặng lẽ rời đi

A…
Sống chết là tùy 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s