Alone King – Karik

Standard

Lâu lắm rồi, từ sau High Again, mình mới lại có được cảm giác này, ấm áp biết bao, thân quen biết bao…

Còn tiền, còn mạng có ngày sẽ còn làm lại,

Hết tiền, hết mạng thì nước mắt chia làm hai…

 

Nếu đời là chiến trường thì chưa bao giờ nó chiến thắng…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s