[Chiptune] Zelda 1.Dance.Remix (Edited by x5254725)

Standard

Bài này hay, đoạn đầu nghe thảm nhưng đoạn sau lại hưng phấn Open-mouthed smile File gốc không phù hợp cho loop lắm, edit một chút (cụ thể là cắt vài đoạn không cần thiết) để tiện việc cho vào keygen/patcher). Tất nhiên nếu nghe bình thường cũng ok nhưng không sướng, có loop mới thích (loop <> repeat Confused smile)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s