Bản nhạc huyền thoại của VOZ :”>

Standard

Xuất phát từ một yêu cầu tìm hộ bản full, topic đã kéo dài hơn 30 trang mà vẫn chưa đi đến đâu ngoài việc biết tên bài (đã vậy dường như còn sai Sad smile), hàng trăm người F5 liên tục chờ hàng về, thâu đêm suốt sáng, dẫn đến việc toàn bộ topic bị del không thương tiếc. Qua ngày hôm sau, những topic ăn theo lại tiếp tục mọc lên, và, vẫn chưa có kết quả.

Bản nhạc đó là gì? Tại sao lại thần diệu đến vậy? Khiến những đại diện ưu tú của VOZ phải đầu hàng? Nó đây 😀

 

Sẽ update khi có hàng 😡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s