16/08/10

Standard

http://www.nhaccuatui.com/m/mlLPKg0dmW

Uhm, Lý, Triết, Quốc phòng, Xác suất, Tin, blah blah… Phân khoa rồi mà còn bắt học mấy cái như Lý làm chi nữa không biết, lại còn bắn súng AK nữa chứ, giáo dục có vẻ cứng nhắc quá.
Thế là lại học chiều, đến là khổ, làm sao để giờ nghĩ trước cách thích nghi thì hay. Nhớ lại mấy tháng vừa rồi mệt quá, sinh viên chân chính ai lại bỏ học bao giờ :-??

Tuần hè cuối cùng…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s