Khép mình một góc, quên đời mệt nhọc…

Standard

Ha, một chuyến đi, có được, có mất, thật công bằng 😀

Vẫn vậy, phải luôn biết mình là ai, phải luôn lường trước mọi tình huống, phải luôn quan tâm đến xung quanh.

Nếu không là phải chịu nhục đó, như mình hôm nay nè smile_sad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s