VietYAD – Đọc tin nhắn lưu trữ của Y!M mà không cần đăng nhập

Standard


(bài này không phải mình viết mà là anh BTV viết Confused smile)

Giờ báo đăng rồi nên cũng post luôn lên blog + 1 vài forum khác, vẫn còn chút bug, sẽ nhanh chóng fix thôi Sad smile
Xem thông tin chi tiết và download tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s