P[a]tch hay K[e]ygen?

Standard

Hmm, bữa nay patch cái Enigmo 2 Open-mouthed smile
Như lena nói ấy, cái gì mà stupid patching, cái gì mà advanced patching, công nhận là thú vị Smile with tongue out
Thay vì cứ loay hoay đọc mấy cái cộng, trừ, nhân, chia, mã hóa tùm lum, cứ lần theo mấy cái lệnh jump cũng khoái Wink

Lâu lâu thư giãn một chút thấy thoải mái thật Nerd smile

2 thoughts on “P[a]tch hay K[e]ygen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s