Cúm rồi :(

Standard

Sao cái trời này mà cũng cúm được nhỉ Sad smile

Mai nghỉ, ngày kia cũng nghỉ, gắng phục hồi thể chất nào Hot smile

Khi mà thời tiết quá nóng bức, hoặc những kiến thức thu được không xứng đáng với công sức mình bỏ ra để đến trường, hoặc cả hai… mình sẽ nghỉ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s