Hờ hờ

Standard

Cuộc sống thật thi vị…

Sáng đi 08, thế quái nào mà cái nắp đậy trên xe nó sụt xuống, may mình cẩn thận bám tay, không là rơi xuống thì chả biết thân thể có còn toàn vẹn không nữa, gớm thật Baring teeth smile

Dạo này có vẻ nhàn hạ, về nhà chẳng mấy khi làm bài tập (vì toàn làm trên lớp), lắm lúc ngồi trước cái máy, nghĩ rằng phải làm một cái gì đó thay vì sống phí phạm như hiện tại. Rốt cuộc thì vẫn chưa nghĩ được việc gì để làm, trước hứng viết báo nhưng eChip mãi chẳng chịu trả nhuận bút nên chán rồi, cốt kiếc thì cũng chẳng biết được bao nhiêu, làm game thì lại chẳng kiếm được sprite (tự vẽ thì chịu vì không có khiếu mỹ thuật) blah blah…

Tóm lại là hiện tại sống ổn, nhưng vẫn thấy tiếc tiếc một cái gì đó, thời gian chăng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s