Vậy là…

Standard

… phải học lại quốc phòng rồi Crying face

Điên quá trời ơi, cái môn học vô bổ, học một đằng thi một nẻo, đếch hiểu gì cả. Những tưởng đi học đầy đủ thì phải châm chước cho qua chứ Confused smile

Ệch, nghĩ đến 15 * 3 tiết, éo được ngủ, éo được làm việc riêng, rồi đến lúc thi cũng lại random, phắc phắc phắc Devil

Ta đã được coi là sinh viên "đúng nghĩa" chưa Sick smile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s