ViOLET 1.7 – Sao phải crack?

Standard

Trang chủ: http://bachkim.vn/index.php?act=violet

Có 2 vấn đề với soft này, đó là số lần dùng thử và thông tin bản quyền hiển thị trên bài giảng:

1. Số lần dùng thử

Giá trị này được lưu trong file vmmcfg32.dat nằm ở thư mục Windows (nếu không thấy có thể dùng chức năng tìm kiếm của Win cũng được). Muốn reset số lần dùng thử thì chỉ cần xóa file đó đi là được Open-mouthed smile

10-24-2010 11-35-31

2. Thông tin bản quyền

Phiên bản 1.7 có 1 bug nhỏ (không biết các bản trước có không). Khi ta đăng ký bản quyền không thành công (điền đại vô thôi vì có mua đâu mà đòi đúng), rồi nhấn nút Dùng thử thì thông tin ta vừa đăng ký vẫn hiển thị trên bài giảng như khi ta đăng ký thành công. Tất nhiên thông tin này chỉ có hiệu lực trong 1 lần chạy mà thôi, nhưng vậy cũng đủ rồi, vì có mấy khi phải đóng gói bài giảng đâu Smile

10-24-2010 11-36-32

10-24-2010 11-37-34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s