02/11/10

Standard

Mấy hôm nay có cảm giác mệt mỏi.

Cũng hay suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ về hiện tại, nghĩ về bản thân. Phần lớn mọi người đều giống nhau, khi nhìn về quá khứ của chính mình thì lại thấy hối tiếc, là bởi chúng ta thay đổi…

Ai cũng muốn ngày một hoàn thiện, nhưng đâu có một chuẩn mực nào rõ ràng để mà hướng tới, đi một vòng rồi cũng quay về vạch xuất phát. Như vậy chẳng phải chúng ta sống một cách lãng phí đó sao?

Chắc là không. Mọi thứ không phải luôn hiện ra trước mắt, mỗi ngày tháng trôi qua, ta được gì, hay mất gì, đâu dễ để biết được. Cái gì cũng có tính hai mặt, có tốt, có xấu. Ta muốn tốt, nhưng việc đã làm rồi thì cũng không làm lại được.

Chợt nhận ra những người xung quanh ta thật tài giỏi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s