VietYAD 1.1.0 Beta

Standard

Phiên bản 1.1.0 có những thay đổi sau:

– Sửa lỗi khi lấy danh sách tập tin. Smile with tongue out

– Cung cấp tùy chọn về việc hiển thị emoticon (dạng chữ/dạng hình ảnh). Angel

– Bổ sung khả năng tìm kiếm với các tin nhắn lưu trữ Winking smile

Hiện tại khá bận nhưng vì thấy đây là những tính năng cần thiết nên cố gắng cập nhật ngay, chưa có nhiều điều kiện để kiểm tra kỹ nên để nhãn là Beta Smile

DOWNLOAD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s