VietYAD 1.2.1

Standard

Phiên bản 1.2.1 với những thay đổi khá quan trọng (và hữu ích :D) sau:

  • Tương thích với Windows 64bit (thử nghiệm trên Windows 7 Home Premium).
  • Quản lý nhiều thư mục Y!M cùng lúc.
  • Tự động quyết định việc hiển thị nick B hoặc không đối với tính năng Mở file riêng…
  • Sửa lỗi khi lấy giá trị đã lưu và thay đổi giá trị mặc định (ở lần chạy đầu tiên) của các tùy chọn .
  • Sửa lỗi lấy thiếu tập tin khi người dùng sử dụng Windows Vista/7.

DOWNLOAD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s