Bejeweled 3

Standard

Nhìn chung là ổn, 2 chế độ đáng giá là Lighting (tương tự nhưng sướng hơn so với bản Blitz Open-mouthed smile) và Zen (mang tính chất thư giãn đúng nghĩa, chơi một hồi thì khá là buồn ngủ Smile). Classic thì muôn thuở vẫn là chế độ nhàm chán, hỏng hết ý nghĩa “chơi”, phần Quest thì ngắn quá, phá đảo cái rụp Sleepy smile

DOWNLOAD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s