Bejeweled 3 OST (XM)

Standard

Tạm coi là full, định dạng XM, có thể chuyển sang các định dạng khác. Tuy nhiên, khuyến cáo xài XM để tận dụng tính năng loop, nếu thích convert thì convert sang wav (hoặc lossless) để tránh mất giá trị Open-mouthed smile

12-9-2010 10-55-12 AM

Khỏi ý kiến về tên file vì đặt theo game Ninja Extract trực tiếp từ resource nên đảm bảo là yên tâm về chất lượng Just kidding

DOWNLOAD

One thought on “Bejeweled 3 OST (XM)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s