Popcap Resource Extractor 1.0.1

Standard

 

Như tên gọi, PRE sẽ giúp bạn trích xuất tài nguyên từ các game của Popcap 😀

Popcap lưu các tài nguyên như hình ảnh, âm thanh… trong tập tin có tên là main.pak trong thư mục cài đặt (các game sau này thì lưu thêm cả nhạc nền). Bạn chỉ cần chọn file này, chọn thư mục chứa tài nguyên sau khi giải nén, nhấn Extract và chờ một chút là đã có thứ bạn cần >:)

Lưu ý: Popcap thường sử dụng định dạng xm, mo3… cho các tập tin âm thanh, để chơi được các bạn có thể sử dụng ModPlug Player hoặc Un4seen XMPlayer. Google để biết thêm thông tin chi tiết.

DOWNLOAD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s