VietYAD 1.3.0

Standard

  • Chỉnh sửa lại giao diện.
  • Thêm tính năng ẩn các nick trong danh sách (hữu ích nếu bạn có nhiều nick trong list nhưng chỉ muốn xem một vài nick quan trọng). Sử dụng bằng cách nhấn chuột phải vào nick cần ẩn > chọn Ẩn khỏi danh sách.
  • Cho phép thêm nick bất kỳ với phần Thiết lập tính năng lưu trữ tin nhắn….
  • Sửa lỗi khi tìm kiếm.
  • Sửa lỗi phần Thiết lập tính năng lưu trữ tin nhắn….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s