Xóa Win7 32bit

Standard

Tình hình là sau khi nghịch ngợm loăng quăng với mấy cái partition, lại có nguy cơ quay về con số 0 😦

Cùng thời điểm

My Computer:

Disk Management (cả cái HDD có 500GB mà nó lôi đâu ra 2048GB trống mới sợ chớ :|):

EASEUS Partition Master Home Edititon:

MiniTool Partition Wizard Home Edition:

Nói chung thì đoán là sau khi restart cái DATA sẽ biến mất, nên đang ráng backup vài cái quan trọng. Trong lúc chờ thì viết vài dòng gọi là lưu bút :-s

4 thoughts on “Xóa Win7 32bit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s