PEG2010 1.1

Standard

Phiên bản 1.1

  • Sửa lỗi game tự động thoát khi nhấn Esc.
  • Bỏ chế độ Always-on-top.
  • Thiết lập ưu tiên ở mức Highest.

DOWNLOAD

 

Thế dek nào, mình test trên 2 máy thật + 1 máy ảo đều ổn, mà máy 3 đứa bạn đều lỗi cả Sad smile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s