Lá… la là lá… lá la la.. lá la là la…

Standard

Sau gần 6 tháng (từ 16.08.2010) cuối cùng cũng đã biết được nguồn gốc đoạn nhạc (phim Ten Brothers – TVB).

Hiện tại đã down xong 20 tập phim nhưng chưa coi hết được, nên tạm thời chỉ biết được đoạn này. Hy vọng sẽ kiếm được đoạn khác dài hơn Smile

P.S: Cảm ơn on3sayTVB Open-mouthed smile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s