Đã 3 giờ đêm…

Standard

… trời đã gần sáng…

 

Bao công sức bỏ ra, và rồi lại ngồi đây, bên con chuột và những phím bấm lách cách…

 

 

Thức trắng, và cay đắng……………………………………………………………………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s