1/3

Standard

Cái tiêu đề ý nói rằng đã được 1/3 học kỳ rồi Confused smile

 

Hiện tại thấy ổn về các môn:

  • Kỹ thuật lập trình.
  • Kiến trúc máy tính.
  • Hệ điều hành.

Không ổn:

  • Toán rời rạc.
  • Cấu trúc dữ liệu & thuật toán.

Tương đối nhức đầu, có lẽ bởi nó trừu tượng. Slide thì thầy không share, sách thầy viết lúc Pascal, lúc C, lúc mã giả loạn hết cả Sad smile (Nghĩ cũng hài lúc gặp cái ký hiệu "->" trong đoạn code của thầy mà không hiểu nó là cái gì Sick smile).

 

Bài tập không ít, code nhiều cũng chán. Vài tuần nữa tiểu luận + bài tập lớn chúng nó dồn vào thì cứ gọi là 3D Open-mouthed smile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s