20101!

Standard

Đã có điểm chính thức học kỳ 3. Mỗi ngày sẽ dành vài phút để nghĩ xem nên làm gì trong giờ Quốc Phòng 2 Smile

 

3-18-2011 6-25-02 PM

 

Về điểm số, cố gắng duy trì ở mức 3.0, và sẽ ráng kéo lên 3.2 tùy vào tình hình sau học kỳ này. Vẫn còn môn Lịch sử Đảng, nên nhiều khả năng kết quả sẽ không mấy sáng sủa.

Hiện tại, hướng tới:

Lịch sử Đảng

3

2.0

Kỹ thuật lập trình

2

3.5

Toán rời rạc

3

3.0

Hệ điều hành

3

3.0

Cấu trúc dữ liệu & thuật toán

3

3.5

Kiến trúc máy tính

3

3.5

 

17

3.06

Viễn cảnh nó tươi đẹp như vậy, và sẽ thay đổi sau vài tuần nữa, tức là sau khi thi xong giữa kỳ Smile

One thought on “20101!

  1. Pingback: 20102.DaNâu « x5254725 [TiaGtD]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s