Bạn nào biết tiếng Trung giúp giùm :)

Standard

Mình rất thích 2 bài nhạc sau, nhưng nhiều tháng tìm kiếm rồi mà vẫn không có chút thông tin nào cả (vì mình không biết tiếng Trung Cười buồn). Mình cần tìm thông tin là vì mình muốn có bản audio 128kbps trở lên. Bạn nào tiện đường ghé qua blog này mà biết thì giúp mình nhé, mình cảm ơn nhiều Cười to

Bài 1

Bài này có lyrics trong MV, chỉ cần bạn nào viết lại 1 câu bất kỳ trong đó là đã quá đủ đối với mình rồi, mình sẽ tự lo việc còn lại Nụ cười

Bài 2

Bài này không có chút thông tin nào cả, chỉ hy vọng rằng bạn nào đã biết từ trước mà thôi Cười ngượng

Cập nhật (28/05/2011)

Cảm ơn wongyil, đã có bản MP3 của bài này 😀

3 thoughts on “Bạn nào biết tiếng Trung giúp giùm :)

  1. Sao bác ko down 2 cái video trên rồi dùng phần mềm convert nó sang đuôi mp3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s