Hoàn Lệ – Lâm Bằng (Thiện Nữ U Hồn 2011 OST)

Standard

http://tuongtudan.wordpress.com/2011/05/14/h

Người dịch: Hà Hoa Khứ

o0o

怀了爱 赎了罪 心里还有鬼
昨天错 何时对 到底谁把谁连累
天网中 向人间 寻觅是非
欠你一笑还你一身眼泪

Tình này đã quên, tội này đã trả, mà sao lòng hoài vướng bận?
Ngày trước làm sai, khi nào sửa hết, cuối cùng ai liên lụy ai?
Mở lưới trời nhìn xuống nhân gian mà tìm lẽ đúng sai
Nợ người một nụ cười, hoàn lại người một đời mắt lệ

o0o

有情 无理 有愧 无悔
似有 还无 有我不该有谁
有心 无意 有去 无回
真情需要谁的假慈悲

Hữu tình – vô lý, dẫu thẹn với nhân gian vẫn tuyệt không hối hận
Vẫn hoàn hư vô, khi có ta mà không có người
Hữu tâm – vô ý, có ra đi mà chẳng có trở về
Chân tình – cần lắm, thì xin người cứ giả từ bi

o0o

怀了爱 赎了罪 心里还有鬼
昨天错 何时对 到底谁把谁连累
天网中 向人间 寻觅是非
欠你一笑还你一身眼泪

Tình này đã quên, tội này đã trả, mà sao lòng hoài vướng bận?
Ngày trước làm sai, khi nào sửa hết, cuối cùng ai liên lụy ai?
Mở lưới trời nhìn xuống nhân gian mà tìm lẽ đúng sai
Nợ người một nụ cười, hoàn lại người một đời mắt lệ

o0o

一时 冒昧 一夜 暧昧
一般 愚昧 你我是谁傀儡
一番 体会 一场 误会
一朝化灰谁写纪念碑

Một lúc lỡ lầm trong đêm tối ám
Một lần mơ hồ, ta với người, ai là con rối của ai?
Một phen tường tận, một tràng hiểu lầm
Một khi thành tro, ai viết bia tưởng niệm?

o0o

怀了爱 赎了罪 心里还有鬼
昨天错 何时对 到底谁把谁连累
有情人 离恨天 惹甚是非
欠你一笑还你一身眼泪
欠你今生还尽来生的眼泪

Tình này đã quên, tội này đã trả, mà sao lòng hoài vướng bận?
Ngày trước làm sai, khi nào sửa hết, cuối cùng ai liên lụy ai?
Kẻ có tình, trời gây ly hận, chuốc lấy đời thị phi
Nợ người một nụ cười, hoàn lại người một đời mắt lệ
Nợ người một kiếp này, hoàn lại người mắt lệ kiếp sau

o0o

MP3 (320 kbps)

MKV (854×480) – Vietsub by RYU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s