Trên tay bản quyền Bkav Pro ;))

Standard

Bữa nay anh Wise Blue ham hố xài Bkav, sẵn anh ấy hỏi, mà mình còn vài cái thẻ cất trong tủ, lôi ra cào chơi. Theo ý kiến của anh Wise, làm cái rì viu 🙂

Mặt trước bao bì.

Mặt sau bao bì (cái dán cực chặt, mở mãi mới được).

Bên trong gồm 1 quyển hướng dẫn và 1 cái thẻ cào.

Quyển hướng dẫn. Mặt 1 và mặt 4.

Quyển hướng dẫn. Mặt 2 và mặt 3.

Thẻ cào - mặt sau.

Thẻ cào - đã cào xong (đã làm mờ 6 số :">).

Vì đưa anh Wise xài nên không có phần review điền mã thẻ vô Bkav, xin phép được dừng ở đây >:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s