[Ý tưởng] CCleaner Updater

Standard

Hoàn cảnh

Tình cờ lướt web thấy có giới thiệu 1 soft làm nhiệm vụ cập nhật cho CCleaner, thấy khá hứng thú. Thực ra bản thân CCleaner đã có chức năng tự động kiểm tra cập nhật rồi, nhưng chỉ là thông báo mà thôi, việc download, cài đặt vẫn phải làm thủ công bởi người dùng.

Kiến thức liên quan

Sau khi nghiên cứu một chút (dùng OllyDbg, Regedit…), có được những kết quả sau:

  • Đường dẫn cài đặt CCleaner lưu tại HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Piriform\CCleaner.
  • Phiên bản CCleaner cài đặt trong máy xem trực tiếp từ file CCleaner.exe trong thư mục cài đặt.
  • Thông tin về phiên bản mới nhất trên trang chủ có thể biết được qua link: http://www.piriform.com/auto?p=cc. Ví dụ ta được kết quả: $$$|1|3.08.1475|$$$, thì 3.08.1475 chính là giá trị cần tìm (giá trị 1 ở đầu mang ý nghĩa rằng link hợp lệ, ngược lại sẽ trả về $$$|0||$$$).
  • Link download dành cho bản a.bc.defg sẽ là http://download.piriform.com/ccsetupabc.exe
  • File cài đặt của CCleaner sử dụng NSIS, ta có thể truyền tham số /S để chạy chế độ nền (với các thiết lập mặc định) và /D để chỉ định thư mục cài đặt (đảm bảo sau khi cập nhật đường dẫn của CCleaner trong máy vẫn còn chính xác).

Ứng dụng

Tạm thời đã code tương đối hoàn chỉnh ứng dụng này bằng VB.net, sau quá trình test sẽ public source code. Về cơ bản, mục đích chỉ là để tích lũy kinh nghiệm, chứ công cụ này có lẽ không mấy hữu ích, phần vì mình cũng ít khi dùng CCleaner (cả tháng chạy 1, 2 lần), phần vì cái hay ho nhất là cài đặt tự động thì lại phải chấp nhận các thiết lập mặc định (tức tạo đủ thứ shortcut, mình thì không thích thế).

One thought on “[Ý tưởng] CCleaner Updater

  1. Pingback: [VB.NET] xCCleanerUpdater « x5254725 [TiaGtD]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s