xFlood-It Preview

Standard

Tình cờ chơi game trên G+, thấy cái Flood-It cũng thú vị, lại có vẻ đơn giản, nên muốn làm một cái tương tự. Vừa là để học, vừa là để câu giờ.

Lúc đầu không nghĩ là sẽ có phần giải, nhưng sau thấy có thể thêm vào. Hiện tại thuật toán tương đối cơ bản, chủ yếu tập trung vào việc nhóm các ô liên quan, đặt ID, xây dựng ma trận kề và tính toán hiệu quả của từng nước đi dựa vào ma trận đó.

Đã xong ở độ sâu mức 2 (tức tính toán được 2 bước đi tiếp theo), tốc độ cũng chấp nhận được, tuy nhiên để hiệu quả nhất (tức mất ít bước nhất) thì có lẽ sẽ cần đến độ sâu mức 4-5. Vẫn đang tiếp tục tìm hiểu.

One thought on “xFlood-It Preview

  1. Pingback: xFlood-It – Hiệu năng giải màn chơi « x5254725 [TiaGtD]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s