xFlood-It – Hiệu năng giải màn chơi

Standard

https://peonimusha.wordpress.com/2011/08/18/xflood-it-preview/

 

Tiến hành giải 6 màn chơi ngẫu nhiên trên G+ (14 x 14 ô, 6 màu), với các độ sâu 1, 2, 3, 4 (tương ứng với việc giả lập 0, 1, 2, 3 bước đi tiếp theo), kết quả như sau:

 

Nhìn chung thì đều thỏa mãn yêu cầu của trò chơi (tức dưới 25 bước), nhưng thời gian thực hiện ở độ sâu 4 tương đối lâu. Nếu so sánh tương quan thì mức 3 có lẽ là tối ưu.

 

Vẫn đang tiếp tục tìm hiểu thêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s