xNaturePark 0.2 – Preview

Standard

https://peonimusha.wordpress.com/2011/08/24/xnaturepark-preview/

 

Tuần đầu đi học vẫn rảnh quá 😐

Thêm chút hiệu ứng, cho phép tắt âm thanh, bổ sung 2 gem là HyperCube và FlameGem, vẫn còn StarGem chưa tìm được hình.

Cũng vì lý do thiếu hình ảnh nên mấy cái HyperCube với FlameGem khi được kích hoạt trông khá là đơn điệu, cứ để đó từ từ lượm thêm vậy :-S

 

One thought on “xNaturePark 0.2 – Preview

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s