xFlood-It 1.0.0.1

Standard

xFlood-It là một mini-game dựa trên Flood-It tại địa chỉ:
Bắt đầu từ ô ở góc trên-bên trái của màn chơi, nhiệm vụ của bạn là lựa chọn một trong các màu sắc xung quanh để “lan” theo. Trò chơi hoàn tất khi mọi ô trên màn chơi đều được tô bởi cùng một màu.

Tùy chọn

Mặc định, trò chơi được cấu hình với kích thước màn chơi là 14 x 14 ô, gồm 6 màu khác nhau. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi các giá trị này thông qua menu Thiết Lập…

Giải màn chơi

xFlood-It có tích hợp tính năng giải màn chơi, với mức độ hiệu quả do người chơi lựa chọn (mức độ hiệu quả càng cao thì thời gian giải càng lâu). Nếu muốn, bạn cũng có thể lấy màn chơi từ Google Plus và giải bằng xFlood-It thông qua menu Lấy từ G+.
    Lưu ý: Không phải lúc nào mức độ hiệu quả cao hơn cũng mang lại tổng số bước đi nhỏ hơn. Đây là một vấn đề thuộc về xác suất, theo lý thuyết thì mức độ hiệu quả càng cao, khả năng chọn đúng được bước đi tối ưu sẽ càng lớn.

Yêu cầu hệ thống

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s