xAeroColorizer – Preview

Standard

Đây là một ý tưởng có từ khá lâu. Cũng không biết nên gọi là ý tưởng hay gọi là cái gì nữa, vì cái ý tưởng này xuất hiện sau khi mình đã thấy nó được hiện thực hóa rồi. Dạo gần đây thấy nhiều soft kiểu này được quảng bá, sẵn hôm nay nghỉ học nên bỏ công tìm hiểu một chút, coi như nếu không được gì thì cũng được thêm tí kinh nghiệm cốt kiếc.

 

 

Nhìn chung thì không có gì phức tạp, tuy nhiên phần chọn màu đại diện cho icon khá thú vị. Nếu để đơn giản thì có lẽ sắp tới sẽ chuyển qua hướng giảm độ sâu của hình rồi mới duyệt màu (hiện tại cũng là kiểu như vậy, nhưng là kiểu thủ công), đồng thời dự định rằng sẽ thêm phần đổi màu dựa vào hình nền, vì về cơ bản là giống nhau, không mất thêm bao nhiêu sức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s