xNaturePark 0.4

Standard

https://peonimusha.wordpress.com/2011/09/17/xnaturepark-0-3-preview/

Thời gian tới có vài bài tập lớn cần thực hiện, nên chốt bản này lại ở đây (quên chưa thay đổi tiêu đề, nhưng do cái quay màn hình nó export lâu quá, lười quay lại :().

Bản 0.4

  • Thêm màn hình menu.
  • Thay đổi hình ảnh, âm thanh.

Bản 0.5 (dự tính)

  • Thêm màn hình Scores (hiển thị 10 điểm số cao nhất).
  • Thay đổi hình nền theo level.
  • Thay đổi âm thanh, không sử dụng tài nguyên từ game Bejeweled 3 nữa 😐

Hiện tại phần Scores bị chậm tiến độ do vướng ở phần điền tên. Nếu tạo một cái TextBox “giả” rồi bắt các sự kiện liên quan đến keyboard thì cũng được thôi, có điều như vậy khá chán. Trong các game mình từng chơi, phần điền tên của user hoàn toàn tương tự như việc thao tác với đối tượng TextBox trên các ứng dụng WinForm ~> có vẻ như có một thủ thuật gì đó (kiểu như kế thừa lại cái control TextBox chẳng hạn) thay vì bắt đủ thứ sự kiện một cách thủ công. Sẽ ráng nghiên cứu thêm.

 

2 thoughts on “xNaturePark 0.4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s