Nhớ…

Standard

Dạo này đang đón chờ Hồng Môn Yến, chợt nhớ lại một cảnh trong Thần Thoại T_T

Cảnh này là một trong những cảnh đáng giá của phim, khá buồn. Triệu Cao diễn tốt, Hạng Vũ lại càng tốt.

Nhớ đến năm xưa, giơ tay phát thệ, hẹn làm huynh đệ.
Không ngờ, hôm nay tập hợp tại Ô Giang, thì đã người ma khác đường...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s