Dọn nhà 2011

Standard

https://peonimusha.wordpress.com/2011/02/02/d%E1%BB%8Dn-nh-d/

Căn phòng mà hầu như mọi thời gian của mình đều ở trong nó, nhưng cả năm cũng chỉ dọn vài có vài lần thôi, cuối năm là cố định.

Sau 1 năm, vì mọi thứ vẫn ở trong tủ, chẳng mấy khi mở ra, do đó vẫn được toàn vẹn. Sách báo giấy tờ gì gì đó vẫn ổn, chữ còn thấy rõ, khỏi chụp lại. Nhân tiện thấy chồng đĩa cải lương của ông anh, sẵn cũng dọn lại đống đĩa của mình, Windows ME, Windows 2003, Visual Studio 6 đủ cả, quăng gần hết Disappointed smile

Có mấy cái đĩa Ubuntu còn khá mới, lấy để sưu tập chứ không chủ ý dùng:

P1060756

Đám Bkav:

P1060757

Nhật ký đôi mắt:

P1060747

À, đợt này khá dị, chú ý hơn đến xấp tiền cổ. Năm trước cũng thấy, có điều năm nay mới thấy là nó khá dày Smile

P1060762

1 koozing:

P1060763

+ 5 koozing:

P1060764

Chắc đám này hồi trước mẹ đổi để định mừng tuổi cho tụi nhỏ, cơ mà đồng tiền mất giá nhanh quá, chúng nó không còn giá trị, nên quăng vào tủ mình. Thôi thì giờ thấy người ta thi nhau mừng tuổi 20 koozing trở nên rồi, lại cất vô chỗ cũ, may ra vài trăm năm sau sinh lời cho con cháu.

Hết. Chào thân ái và hẹn gặp lại trong bài rì viu năm tới Open-mouthed smile


P.S: 2 bài đều hay, cơ mà nội dung thì có vẻ gạch đá lẫn nhau. Khó Sad smile

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s