20/11/2010

Standard

Có viết một bài tổng kết 2011, trước 10 ngày, đặt lịch đêm nay post, nghĩ đi nghĩ lại, đặt private rồi.

Cũng coi như có một chút gì đó kỷ niệm thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, có cái slideshow. Bao năm tháng trôi qua, rồi cũng chỉ còn lại là vài tấm hình, vài tâm tưởng. Hoài niệm kéo đến làm lòng người như sâu lắng, tĩnh lặng hơn thật nhiều…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s